กระดาษรองจาน เมนูอาหาร

หน้าที่ของกระดาษรองจาน เเละเมนูอาหาร

เมนูอาหาร

เมนูถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับร้านอาหาร  เมนูที่สวย น่าดึงดูด

จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการสั่งอาหารที่ทำกำไรให้แก่ร้านเราได้

เมนูที่ดีควรมี 5 ลักษณะ ดังนี้

  • สื่อสารเข้าใจง่าย

  • รายการไม่เยอะเกินไปจนเลือกไม่ถูก

  • ภาพ ราคา สีสันน่าสนใจ

  • สร้างจิตนาการที่ดี มีการบรรยายประกอบให้ลูกค้าคิดตาม

  • กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกได้ง่าย รวดเร็ว

กระดาษรองจาน

กระดาษรองจาน ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รองจาน และมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องความสะอาดจะสังเกตได้ว่ากระดาษรองจานที่เราเห็นตามร้านอาหารมักจะมีการตกแต่งที่สวยงาม โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อตกแต่งโต๊ะอาหาร และทำให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้าน นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในด้านการโฆษณาได้อีกด้วย กระดาษรองจานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน

ผลงานของเรา