บรรจุภัณฑ์

Previous
Next

บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ปกป้องผลิตภัณฑ์ได้

หัวใจสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม ประกอบกับการดีไซน์ที่ปกป้องสิ่งของข้างในได้หากผลิตภัณฑ์เป็นอาหารจะต้องป้องกันอากาศภายนอกและการรั่วซึมด้วย

คงคุณภาพ ยืดอายุของผลิตภัณฑ์คงคุณภาพ

บรรจุภัณฑ์จะต้องคงคุณภาพความสดใหม่ทั้งรสชาติ สีสันและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้การใช้ เทคโนโลยีบางอย่างจะทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

บอกรายละเอียด

อีกหนึ่งคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ดีคือจะต้องบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเพราะจะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สะดวกต่อการขนส่ง

การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงการขนส่งด้วย ทั้งรูปทรงและวัสดุที่นำมาใช้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการหยิบจับเคลื่อนย้ายซึ่งต้องไม่หนักจนเกินไป ไม่แตกหักง่าย หรือมีขนาดใหญ่เทอะทะ

แสดงเอกลักษณ์ของสินค้า

บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ที่นอกจากจะปกป้องเราจากอากาศและฝุ่นละอองแล้วยังแสดงถึงเอกลักษณ์ และสไตล์ของเราอีกด้วย ดังนั้นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องบอกสื่อสารให้ได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นอย่างไรบ้าง และยังต้องสวยงามน่าดึง ดูดให้อยากซื้อ

ผลงานของเรา