เกี่ยวกับเรา

จุดกำเนิดแห่งความภูมิใจสู่ 4 ทศวรรษแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปีพุทธศักราช 2505 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ถือกำเนิดขึ้น โดยคุณสุพล เตชะธาดา เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเเละวารสาร ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนามาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์สาส์น เพื่อจัดจำหน่ายหนังสือนานาประเภท ตามมาด้วยการก่อตั้งพลพันธ์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ในเครือของ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นที่มียอดพิมพ์สูงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งในปี 2533 จึงมีการก่อตั้ง บริษัท เพอร์เฟคท์ พริ้นท์ เเอนด์ เเอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาเเละบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบัน

พันธกิจ

 

บริษัทฯ เต็มใจให้บริการที่ดีที่สุดด้วยบริการงานพิมพ์ ณ จุดเดียวหรือ “One Stop-Shop” เเละด้วยคำมั่นสัญญาที่ว่า  “งานของท่าน คืองานของเรา” บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะดำเนินงานทุกประเภทของลูกค้าประดุจงานของตนเองที่จะต้องมีความปราณีตทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้งานพิมพ์มาตรฐาน เเละบริการตรงต่อเวลาด้วยความรับผิดชอบความตั้งใจ เเละความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ศักยภาพบริษัท

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้น โดยมีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต อุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ รวมถึงเครื่องขึ้นรูปเเละติดกาวกล่อง สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ และยังมีเเท่นปั๊มไดคัทอัตโนมัติ เเท่นตัด เเละเเท่นพับ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขณะเดียวกัน เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เเละเพิ่มความมั่นใจในความสะอาด เเละความปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) เเละHazard Analysis Critical Control Point (HACCP) เพื่อให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล

เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

 

ในขณะเดียวกันเราได้ตระหนักถึงสภาวะสิ่งเเวดล้อมเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่เเหล่งชุมชน เพื่อมิให้เกิดมลภาวะ รวมถึงการเลือกสรรใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เช่น หมึกที่ใช้ในการพิมพ์ เป็นหมึกที่มีส่วนผสมจากน้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) น้ำมันพืช เเละน้ำยางจากต้นสน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม รวมถึงการมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เอื้อต่อการป้องกันเเละรักษาระบบนิเวศน์ และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในความสะอาด เเละความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อีกด้วย